Az AGROKÉMIA és TALAJTAN-ba a következő jellegű kéziratok küldhetők be közlésre:

a) Eredeti kutatási eredményeket ismertető, ill. módszertani cikkek;
b) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekről és évfordulókról;
c) Áttekintő közlemények a tudományterület aktuális témáiról;
d) Ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, rendezvényeiről és nemzetközi kapcsolatairól; Könyvismertetések.

A dolgozatok Word dokumentumként (.doc vagy .docx kiterjesztésben) küldendők az AGROKÉMIA és TALAJTAN Szerkesztőségéhez a https://submit.akademiai.com/agrokemia/index.php/agrokemia weboldalra feltöltve (az OJS online szerkesztőségi rendszerbe történt regisztráció után belépve, a kéziratbeküldés menüpontra kattintva).

A dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal és az irodalomjegyzékkel együtt legfeljebb 16 gépelt oldal lehet. A margók: 5 cm felső, 5,5 cm alsó, 4 cm bal, 4,5 cm jobb. Sorköz: szimpla. Betűtípus: Times New Roman, a szöveges részek betűmérete 10,5 pt, a táblázatoké és ábraaláírásoké 9,5 pt legyen. Kérjük a sorok számozását a bírálati folyamat könnyítése érdekében. Részletes formai követelmények és minta letölthető itt.

A beküldött dolgozatok közléséről legalább két lektor véleménye alapján a Szerkesztőbizottság dönt. A szerzők a lektori véleményeket az erre rendszeresített bírálati űrlapon kapják vissza. A lektorok szükség szerint a beküldött cikkben is javításokat végezhetnek A lektorok által megjelölt hibák, hiányosságok illetve egyéb észrevételek javítását kérjük egyértelműen jelölni (pl. korrektúra/változások követésével, vagy javított szövegrész színes kiemelésével). A cikkben történt javításoktól függetlenül, a bírálói véleményekre egy külön fájlban reagálni szíveskedjenek. Ezek hiányában a cikket automatikusan visszautasítjuk.

A szerzők a publikálhatónak minősített, végleges formátumú cikkekről camera ready levonatot kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva visszaküldeni a Szerkesztőségbe.

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével automatikusan nyilatkoznak a szerzők, hogy az Agrokémia és Talajtan szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nincs függő viszonyban (elbírálás alatt) más folyóiratnál. A szerző köteles eljuttatni a Szerkesztőség elérhetőségeinek egyikére a Nyilatkozat közlési és felhasználási engedélyről Green Open Access lehetőséggel című nyomtatványt.

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the journal's webpage for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.