Az AGROKÉMIA és TALAJTAN-ba a következő jellegű kéziratok küldhetők be közlésre:

a) Eredeti kutatási eredményeket ismertető, ill. módszertani cikkek;
b) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekről és évfordulókról;
c) Áttekintő közlemények a tudományterület aktuális témáiról;
d) Ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, rendezvényeiről és nemzetközi kapcsolatairól; Könyvismertetések.

A dolgozatok Word dokumentumként (.doc vagy .docx kiterjesztésben) küldendők az AGROKÉMIA és TALAJTAN Szerkesztőségéhez a https://submit.akademiai.com/agrokemia/index.php/agrokemia weboldalra feltöltve (az OJS online szerkesztőségi rendszerbe történt regisztráció után belépve, a kéziratbeküldés menüpontra kattintva).

A dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal és az irodalomjegyzékkel együtt legfeljebb 16 gépelt oldal lehet. A margók: 5 cm felső, 5,5 cm alsó, 4 cm bal, 4,5 cm jobb. Sorköz: szimpla. Betűtípus: Times New Roman, a szöveges részek betűmérete 10,5 pt, a táblázat és ábra aláírásoké 9,5 pt legyen. Kérjük a sorok számozását a bírálati folyamat könnyítése érdekében. Részletes formai követelmények és minta letölthető itt.

A beküldött dolgozatok közléséről legalább két lektor véleménye alapján a Szerkesztőbizottság dönt. A szerzők a lektori véleményeket az erre rendszeresített bírálati űrlapon kapják vissza. A lektorok szükség szerint a beküldött cikkben is javításokat végezhetnek A lektorok által megjelölt hibák, hiányosságok illetve egyéb észrevételek javítását kérjük egyértelműen jelölni (pl. korrektúra/változások követésével, vagy javított szövegrész színes kiemelésével). A cikkben történt javításoktól függetlenül, a bírálói véleményekre egy külön fájlban reagálni szíveskedjenek. Ezek hiányában a cikket automatikusan visszautasítjuk.

A szerzők a publikálhatónak minősített, végleges formátumú cikkekről camera ready levonatot kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva visszaküldeni a Szerkesztőségbe.

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével automatikusan nyilatkoznak a szerzők, hogy az Agrokémia és Talajtan szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nincs függő viszonyban (elbírálás alatt) más folyóiratnál. A szerző köteles eljuttatni a Szerkesztőség elérhetőségeinek egyikére a Nyilatkozat közlési és felhasználási engedélyről Green Open Access lehetőséggel című nyomtatványt.