Az AGROKÉMIA és TALAJTAN-ba a következő jellegű kéziratok küldhetők be közlésre:

a) Eredeti kutatási eredményeket ismertető, ill. módszertani cikkek;
b) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekről és évfordulókról;
c) Áttekintő közlemények a tudományterület aktuális témáiról;
d) Ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, rendezvényeiről és nemzetközi kapcsolatairól; Könyvismertetések.

A dolgozatok Word dokumentumként (.doc vagy .docx kiterjesztésben) küldendők az AGROKÉMIA és TALAJTAN Szerkesztőségéhez a https://submit.akademiai.com/agrokemia/index.php/agrokemia weboldalra feltöltve (az OJS online szerkesztőségi rendszerbe történt regisztráció után belépve, a kéziratbeküldés menüpontra kattintva).

A dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal és az irodalomjegyzékkel együtt legfeljebb 16 gépelt oldal lehet. A margók: 5 cm felső, 5,5 cm alsó, 4 cm bal, 4,5 cm jobb. Sorköz: szimpla. Betűtípus: Times New Roman, a szöveges részek betűmérete 10,5 pt, a táblázat és ábra aláírásoké 9,5 pt legyen. Kérjük a sorok számozását a bírálati folyamat könnyítése érdekében. Részletes formai követelmények és minta letölthető itt.

A beküldött dolgozatok közléséről legalább két lektor véleménye alapján a Szerkesztőbizottság dönt. A szerzők a lektori véleményeket az erre rendszeresített bírálati űrlapon kapják vissza. A lektorok szükség szerint a beküldött cikkben is javításokat végezhetnek A lektorok által megjelölt hibák, hiányosságok illetve egyéb észrevételek javítását kérjük egyértelműen jelölni (pl. korrektúra/változások követésével, vagy javított szövegrész színes kiemelésével). A cikkben történt javításoktól függetlenül, a bírálói véleményekre egy külön fájlban reagálni szíveskedjenek. Ezek hiányában a cikket automatikusan visszautasítjuk.

A szerzők a publikálhatónak minősített, végleges formátumú cikkekről camera ready levonatot kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva visszaküldeni a Szerkesztőségbe.

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével automatikusan nyilatkoznak a szerzők, hogy az Agrokémia és Talajtan szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nincs függő viszonyban (elbírálás alatt) más folyóiratnál. 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) egy kétéves szerződés keretében megállapodott az Akadémiai Kiadóval arról, hogy – a kiadó folyóirataihoz való hozzáférés mellett – a résztvevő intézményeknél affiliált szerzők díjfizetés nélkül publikálhassanak open access cikkeket a kiadó meghatározott lapjaiban. Erről bővebben itt olvashatnak:

A díjmentes open access publikálás lehetősége az Agrokémia és Talajtan folyóiratra is vonatkozik.

Az érintett szerzők cikkei az alábbi feltételek teljesülése esetén jelenhetnek meg nyílt hozzáféréssel:
- a LEVELEZŐ SZERZŐ egy EISZ-tagintézmény kutatójaként/dolgozójaként publikál. Az ajánlat CSAK a levelező szerzőkre érvényes, egyéb társszerzőkre nem!
- az illető cikk MEGJELENÉSI DÁTUMA nem korábbi, mint 2019. január 1. (Azaz pl. a 2018-ban online first már megjelent, 2019-ben füzetbe kerülő cikkekre nem vonatkozik, de az idén online first megjelenő és későbbi füzetekbe sorolandó cikkekre igen.
Az EISZ-tagintézmények listája jelenleg 91 intézményt tartalmaz.

A kéziratbeküldő rendszerben a benyújtás során a jogosultságról nyilatkozni kell, a kéziratok elfogadásakor ennek megfelelő közlési engedélyt küldünk ki, mely itt is elérhető.
A megállapodás által nem érintett közlemények esetében a korábbi gyakorlatnak megfelelő szerzői nyilatkozatok érvényesek, melyek aktuális változatai az alábbi oldalakon érhetők el:
Copyright Transfer Statement (Green Open Access):
Optional Open Access

Bízunk benne,  hogy Önök is szívesen élnek majd a díjmentes open access publikálás lehetőségével.