Agrokemia Cover
SCImago Journal & Country Rank

Főszerkesztő: Szili Kovács Tibor

Rövid leírás:
Az AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN az Akadémiai Kiadó AKJournals portfóliójában magyar és angol nyelven megjelenő, lektorált tudományos folyóirat a földtudományok, a kémia és a biológia területén. 1951-ben alapították,  a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI - jelenleg ATK Talajtani Intézet) kiadványaként jelenik meg. A talajtan, az agrokémia és növénytáplálás, a talajmikrobiológia, és az agroökológia szakterületeken közöl eredeti tudományos közleményeket; „Szemle" rovatában összefoglaló és elemző témaismertetéseket, beszámolókat hazai és nemzetközi rendezvényekről, valamint könyvismertetéseket közöl. „Vita" rovatában helyt ad egy-egy aktuális tudományos kérdésben képviselt eltérő véleményeknek, polémiáknak. Szerkesztőbizottsága a szakterület hazai prominens személyiségeiből áll. A folyóirat a Ph.D. képzésben részt vevő hallgatók és fiatal szakemberek jelentős publikációs színtere is.