Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • Kijelentem, hogy a kézirat új, eddig nem közölt tudományos eredményeket tartalmaz, ami eddig nem került más lapban leközlésre, továbbá nincs leközlés vagy bírálat alatt sem. (ellenkező esetben magyarázatot fűztünk a "A szerkesztőnek szánt megjegyzések" részhez).
  • Kijelentem, hogy a benyújtott anyag szerkeszthető OpenOffice, Microsoft Word vagy RTF dokumentumként kerül feltöltésre és NEM pdf verzióban.
  • Kijelentem, hogy a kézirat formailag mindenben megfelel a Szerzői útmutatóban foglaltaknak.

Szerzői útmutatók

Az Agrokémia és Talajtan-ba a következő jellegű kéziratok küldhetők be közlésre:

a) Eredeti kutatási eredményeket ismertető, ill. módszertani cikkek;
b) Rövid közlemények;
c) Áttekintő közlemények a tudományterület aktuális témáiról;
d) Vélemény vagy Vita
e) Összefoglalók tudományos rendezvényekről;
f) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekről és évfordulókról;
g) Ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, rendezvényeiről és nemzetközi kapcsolatairól; Könyvismertetések.

A dolgozatok Word dokumentumként (.doc vagy .docx kiterjesztésben) küldendők a Szerkesztőségnek (az OJS online szerkesztőségi rendszerbe történt regisztráció és belépés után, a kéziratbeküldés menüpontra kattintva). A dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal és irodalomjegyzékkel együtt ne haladja meg a 18 gépelt oldalt.

Részletes formai követelmény és minták letölthetők itt. (Magyar és angol, doc és pdf formátum)

Helyreigazítás

Már publikált közleményben szükséges annak tartalmát érintő helyreigazítás.

Beszámoló

Szakmai rendezvényekről készült beszámolók, illetve elhangzott előadások összefoglalói

Rövid közlemény

A rövid közlemények azok a rövid terjedelmű cikkek, amelyek különös érdeklődésre számot tartó új eredményekről számolnak be vagy előzetes, ill. kisebb vizsgálatok tömör, de teljes leírását  tartalmazzák, amit már a továbbiakban (egy későbbi cikkben) nem fognak publikálni. Ezek a rendes cikkekhez hasonlóan eredeti közlemények, tehát csak korábban nem közölt eredményeket tartalmazhatnak. A rövid közleményeknek ugyanúgy teljes körűen dokumentáltnak kell lenniük, mind a szakirodalomra való hivatkozások, mind az alkalmazott kísérleti eljárások vonatkozásában, mint egy eredeti szakcikknek

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztráció során megadott neveket és e-mail címeket kizárólag jelen folyóirattal összefüggésben tároljuk és használjuk, másnak át nem adjuk.