Kéziratbeküldés

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

Az alábbi szerzői ellenőrző lista áttekintése a kézirat benyújtási folyamatának része. Az ellenőrző lista a Szerzői útmutatóban megfogalmazott legfontosabb szempontokat foglalja össze, amely nem zárja ki az útmutató további iránymutatásának való megfelelőség szükségességét!

Csak a Szerzői útmutatóban megtalálható alapelveknek megfelelő írások kerülnek bírálókhoz. Ezen elvek sérülése esetén a kéziratot bírálat nélkül elutasítja a szerkesztőség.

 • A kézirat hangsúlyosan érinti a feldolgozott téma biztonsági aspektusát.
 • A cikkek tartalmáért a szerző(k) felelős(ek).
 • A Szerző a cikk beküldésével automatikusan nyilatkozik, hogy a Scientia et Securitas folyóirat szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nincs függő viszonyban (elbírálás alatt) más folyóiratnál és nem került korábban publikálásra.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek, különös tekintettel:
  - kézirat magyar nyelvű címe mellett rövidített magyar nyelvű cím (max. 35 karakter)
  - a magyar nyelvű szerzői affilicáció mellett angol nyelven is,
  - a magyar nyelvű összefoglaló (max. 800 karakter) és cca 2500-3000 karekterszámú angol nyelvű summary,
  - magyar és angol nyelvű kulcsszavak (max. 5 db).
 • A benyújtott fájl formátuma Word (.doc vagy .docx kiterjesztésben).
 • Ahol lehetséges, ott a kézirat tartalmaz URL és DOI hivatkozásokat.
 • A Szerző benyújtott kéziratával megfelel az adatok pontos közlésére vonatkozó legmagasabb etikai elvárásoknak (ld. Committee of Publication Ethics (COPE) javaslatai (Core practices), valamint az Akadémiai Kiadó által kiadott folyóiratok közreműködői számára kiadott etikai útmutató) , megfelelően hivatkozik mások munkájára és felfed minden lehetséges érdekütközést.
 • A Szerző elfogadja, hogy a szerzői korrektúra során a végleges, pdf formátumú visszaküldött cikk javításra 72 óra áll a szerző rendelkezésére a kért javítások végrehajtására. Ellenkező esetben a szerkesztőség véglegesíti a közleményt.
 • A kézirat megjelentetésével a Szerző hozzájárul, hogy a kézirat rekordjai – a Scientia et Securitas folyóirat Szerkesztősége által – a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzítésre kerüljenek.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Scientia et Securitas folyóirat elektronikus cikkbeküldő rendszerében történő regisztráció során megadott személyes adatok kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal kerülnek felhasználásra, egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.