Kézirat benyújtási határidők 2021. évi első füzet / Submission deadline to the 70/1 (2021) Hungarian issue

2021-01-27

Tisztelt Szerkesztők, Bírálók, Szerzők!

Az Agrokémia és Talajtan 2021. évi első füzetéhez (70/1.) benyújtandó kéziratok leadási határideje 2020. február 28. lesz. Amennyiben szándékukban áll új kéziratot benyújtani, tegyék azt meg még a február 28. előtt. A benyújtás során vegyék figyelembe, hogy a füzet nyomdai leadási határideje 2021. május 15., megjelenés 2021. június. Csak azok az elfogadott cikkek kerülhetnek be a következő számba, melyeknél a bírálati és lektorálási folyamat is teljeskörűen lezajlott. Kézirat benyújtására folyamatosan van lehetőség, akár magyar, akár angol nyelven, azonban közlésre csak a véglegesítést követően megjelenő füzetben van lehetőség.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Rajkai Kálmán, főszerkesztő;

Vass Csaba, technikai szerkesztő

---

Dear Authors, Reviewers and Editors,
The deadline for submission of manuscripts for the next 70/1 (2021) Hungarian issue of Agrokémia és Talajtan (Agrochemistry and Soil Science) is 28 February. Hungarian and English manuscripts can be submitted continuously.

With Regards,

Kálmán Rajkai, chief editor and

Csaba Vass, technical editor