Kézirat benyújtási határidők 2020. évi első füzet

2020-01-22

Tisztelt Szerkesztők, Bírálók, Szerzők!

Az Agrokémia és Talajtan 2020. évi első füzetéhez (69/1.) benyújtandó kéziratok leadási határideje 2020. február 15. lesz. Amennyiben szándékukban áll új kéziratot benyújtani, tegyék azt meg még a február 15-e előtt. A benyújtás során vegyék figyelembe, hogy a következő füzet nyomdai leadási határideje 2020. május 15., megjelenés 2020. június. Csak azok az elfogadott cikkek kerülhetnek be a következő számba, melyeknél a bírálati és lektorálási folyamat is teljeskörűen lezajlott. Kézirat benyújtására folyamatosan van lehetőség, akár magyar, akár angol nyelven, azonban közlésre csak a véglegesítést követően megjelenő füzetben van lehetőség.