Kézirat benyújtási határidők 2021. évi második füzet / Submission deadline to the 70/2 (2021) Hungarian issue

2021-07-09

Tisztelt Szerkesztők, Bírálók, Szerzők!

Az Agrokémia és Talajtan 2021. évi második füzetéhez (70/2.) benyújtandó kéziratok leadási határideje 2021. augusztus 15. lesz. Amennyiben szándékukban áll új kéziratot benyújtani, tegyék azt meg még augusztus 15. előtt. A benyújtás során vegyék figyelembe, hogy a füzet nyomdai leadási határideje 2021. november 15., megjelenés 2021. december. Csak azok az elfogadott cikkek kerülhetnek be a következő számba, melyeknél november 15-ig a bírálati és lektorálási folyamat is teljeskörűen lezajlott. Kézirat benyújtására folyamatosan van lehetőség, akár magyar, akár angol nyelven, azonban közlésre csak a véglegesítést követően megjelenő füzetben van lehetőség.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Szili-Kovács Tibor, főszerkesztő;

Vass Csaba, technikai szerkesztő

---

Dear Authors, Reviewers and Editors,

The deadline for submission of manuscripts for the next 70/2 (2021) Hungarian issue of Agrokémia és Talajtan (Agrochemistry and Soil Science) is 15 August. Hungarian and English manuscripts can be submitted continuously.

With Regards,

Tibor Szili-Kovács, chief editor and

Csaba Vass, technical editor