SCIENTIA ET SECURITAS Borító

Alapító főszerkesztő: Németh Tamás

Főszerkesztő: Bokor József

Felelős szerkesztő: Sabjanics István

Rövid leírás:
A SCIENTIA ET SECURITAS folyóiratot 2020. évben a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége alapította. 
A SCIENTIA ET SECURITAS nyílt hozzáférésű interdiszciplináris folyóirat, minden tudományterületről fogad be tudományos igényű dolgozatokat, amely az adott terület biztonsági aspektusát is vizsgálja. A folyóiratban eredeti kutatásokról szóló kéziratokat közlünk (magyar nyelvű cikkek esetén angol nyelvű két oldalas összefoglalóval), valamint recenziókat, konferencia beszámolókat a Kitekintő rovatban.