EPTUD Cover

Főszerkesztő: Sajtos István

Rövid leírás:
A folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia VI. Műszaki Tudományok Osztályának bizottságai által folytatott munkához és kutatásokhoz kapcsolódó mérnöki és építészeti tárgyú tanulmányokat közöl. Kitűntetett témái az elméleti és alkalmazott mechanika, az építő- és építészmérnöki tudomány, az építészettörténet, az építészeti örökség megőrzésének története és elmélete, az építészeti tervezés elmélete és a várostervezés. Szívesen látunk a mérnöki és építészeti területeken átívelő interdiszciplináris dolgozatokat. A cikkek értékelését a szerző kilétét nem ismerő szakértők végzik.